Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f.:s ändmål är att verka bland akademiskt utbildade kvinnor i Vasa med omnejd, befrämja deras internationella samhörighet och vetenskapliga verksamhet. Föreningen utgör en lokalavdelning till Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund r.f. (Suomen Akateemisten Naisten Liitto r.y.) ("FKAF") och genom sagda förbund hör föreningen även till Graduate Women International, GWI (tidigare International Federation of University Women, IFUW).

Föreningen verkar för sitt ändamål genom möten, föredrag, exkursioner och genom samarbete med övriga lokalavdelningar som hör till FKAF.